Jeździec z Madary

Jeździec z Madary jest jednym z wielu zabytków w Bułgarii wpisanych na światową listę dziedzictwa UNESCO. Warto przyjechać tutaj późnym popołudniem kiedy zachodzące słońce najlepiej podświetla Jeźdza. Sam jeździeć jest to średniowieczny relief naskalny. Co ciekawei jest jedynym tego typu zabytkiem w Europie. Znajduje się w pobliżu wsi Madara we wschodniej Bułgarii niedaleko Szumenu. Relief, wykuty w pionowej skale na wysokości ok. 23 m przedstawia jeźdźca oraz biegnącego za nim psa; jeździec włócznią przeszywa lwa, który leży pod przednimi nogami konia – niestety lew jest najsłaniej widoczny. Wyobrażenie jeźdźca jest bardzo realistyczne i pozbawione w zasadzie zbędnych szczegółów. Cały relief jest przykładem wczesnobułgarskiej sztuki średniowiecznej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *